مثل مدیر فکر کنید
همانند یك مدیر عامل سطح بالا فكر كنید!!!
ممکن است هنوز مدیر عامل نشده باشید، اما دلیل بر این نیست که نمی توانید دو سه چیز هم از رئیستان یاد بگیرید. اگر یاد بگیرید که چگونه مثل یک مدیر عامل رده بالا فکر کنید، هیچوقت عقب نخواهید ماند.
در اینجا به چند طرز تفکر مدیر عاملی اشاره می کنیم. باز به یاد داشته باشید: حتی اگر مدیر عامل هم نباشید، این طرز تفکر ها می تواند کمک شایانی در پیشرفت شما نماید.برای این که بدانید چگونه مثل یک مدیر سطح بالا فکر کنید لطفا ادامه مطلب رابخوانید..