مجله زندگی ایده آل: دنیا پر از آدم‌های با استعداد فقیر است. غالب آنها یا فقیرند یا در تنگناهای مالی دست و پا می‌زنند یا كمتر از مقداری كه در توان‌شان است پول در می‌آورند.  این نه به‌دلیل دانسته‌های‌شان است، بلكه به‌دلیل چیزهایی است كه نمی‌دانند.در مورد مشكلات مالی یا حرفه‌ای،  غالبا كمبود دادن و گرفتن در كنار هم به چشم می‌خورد.  مردم بی‌پول بسیاری وجود دارند كه علت فقرشان این است كه نه گیرنده خوبی هستند  نه بخشنده خوبی؛ در حقیقت نه خوب یاد می‌گیرند  نه خوب یاد می‌دهند.لطفا به ادامه مطلب بروید ...