باور
جمله آغازین : ای هیچ ز بهر هیچ بر هیچ مپیچ

در مسیر پیشروی مفاهیم ابتدایی و پایه ای از آموزه های قانون جذب تصمیم گرفتیم موضوع (آیا می دانستید که ...) را برای تاکید خیلی بیشتر برای مخاطبین  عزیز  و تمرکز و یاداوری مطالب ارزنده ای که خود جزو رازهای گمشده هستند بپردازیم  ...
آیا می دانستید که ..؟؟؟
1 - آیا می دانستید که قدرت تاثیر یک عکس ( تصویر ) بر ضمیر ناخودآگاه به اندازه ی 1000 جمله ارزش دارد ؟
2 - آیا می دانستید که تمرکز ذهن به هنگام نوشتن کلمات و جملات 75 % افزایش می یابد ؟
3 - آیا می دانستید که انسانی که دارای باور است برابر 99 انسان علاقمند است ؟

در ادامه مطلب بخوانید ...